Gevorg Sargsyan

Gevorg Sargsyan

Armenia
Armenia
5.00 1 Review(s)
7Learners
72Sessions
Pricing $1.00 - $300.00
Teaches: English, Physics, Chemistry

About Gevorg Sargsyan

Hello! I'm Gevorg, a former full-time faculty specializing in organic chemistry. Over the past 6 years, I have specialized in online tutoring and had the privilege of teaching thousands of students both in traditional classroom settings, and through personalized one-on-one interactions. My mission? To help you achieve your chemistry goals!
I am the author of the Chemistry Steps website which has millions of views and thousands of users. With a PhD in Organic Chemistry from the University of Wyoming and a postdoctoral fellowship at the University of Geneva, I bring a wealth of academic expertise to the table. Over the past ten years as a faculty member and more than five years of tutoring experience, I've refined my ability to guide students through the complexities of general and organic chemistry.


Գրեք Ձեր մասին «Անգլերեն» դաշտում նշելով ինչ առարկա և ինչ բարդության ու նպատակների համար եք պարապում: Օրինակ, խոսակցական, ընդունելության, օլիմպիական, արտերկրում պահանջվող թեստային և այլն․ Ներկայացրեք Ձեր կրթությունը, աշխատանքային փորձը, նկարագրեք Ձեր դասավանդման ոճը, և այն ամենը ինչն իրականորեն արտացոլում է Ձեր ուժեղագույն կողմերը:

Speaks

English (Upper Advanced), Armenian (Native), Russian (Upper Advanced)

Pricing

Teaching Subjects
English
$1.00
$2.00
$3.00
$4.00
$6.00
$8.00
Physics
$37.50
$75.00
$112.50
$150.00
$225.00
$300.00
Chemistry
$2.50
$5.00
$7.50
$10.00
$15.00
$20.00

Schedule

Note: This is only the teacher's schedule. Contact Click 'Book Now' to Schedule a lesson.

Group Classes

English
May 31, 2024
19:15 (60 Minutes)
6 Seats

$5.00

English
Aug 04, 2024
15:30 (120 Minutes)
8 Seats

$40.00

Teaching Expertise

Lesson Includes

 • Curriculum
 • Proficiency Assessment
 • Homework
 • Quizzes /Tests
 • Learning Materials
 • Reading Exercises
 • Lesson Plans
 • Writing Exercises

Test Preparations

 • Ընդունելություն
 • TOEFL
 • GRE

Teaching Qualifications

Education

2008 - 2013
Chemistry PhD

University of Wyoming

USA

Reviews

5.00

Overall Ratings